Kontakt

61 843 33 19
61 843 62 58

Oferta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy szeroki wachlarz usług księgowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Nasza oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek cywilnych, jak i spółek prawa handlowego.

Ceny za świadczone usługi księgowe ustalane są indywidualnie dla każdego klienta. Staramy się rozpoznać potrzeby i możliwości klientów, aby móc dobrać dla każdego z Państwa odpowiednie warunki współpracy.

W ramach obsługi księgowości oferujemy:

 • usługi pełnej księgowości;
 • usługi w zakresie prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałtu Ewidencjonowanego;
 • pełna obsługa płac i ZUS;
 • inne usługi w zakresie obsługi finansowej np. przypominanie o płatnościach ZUS i podatków;
 • pełne rozliczenia miesięczne bądź kwartalne a także roczne.

W ramach usług obsługi księgowo-płacowej oferujemy:

 • sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA;
 • wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych;
 • wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów;
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego;
 • wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS;
 • przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników;
 • sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B;
 • Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych.

W ramach pomocy przy dotacjach unijnych i biznesplanach oferujemy:

 • pomoc w częściowym lub całościowym przygotowaniu wniosku pod dotację unijną;
 • sporządzanie biznesplanów i prognoz finansowych na potrzeby kredytów inwestycyjnych;
 • sporządzanie biznesplanów i prognoz finansowych na potrzeby dotacji z Urzędu Pracy;
 • inne analizy i prognozy finansowe.
USUNIĘTY SIDEBAR -->